Jednodňová chirurgia

 
 
 

Ktoré zákroky sú považované za zákroky jednodňovej chirurgie? Sú za ne považované tie, ktoré je možné vykonať bez následnej ústavnej starostlivosti. V zahraničí sú tieto zákroky veľmi časté, napríklad v USA takýmto spôsobom operujú skoro 90 percent pacientov.

Aj u nás sa už pomaly jednodňová chirurgia dostáva do povedomia ľudí, aj keď zatiaľ ju využíva len malé percento obyvateľstva. Aj keď sa pri ňom používajú tie najmodernejšie zdravotnícke potreby. Takéto ošetrenie alebo operácia má aj svoje výhody: v prvom rade je to individuálny prístup k pacientovi, minimálne riziko infekcie, jednodňová chirurgia využíva aplikáciu nových miniinvazívnych operačných techník, napríklad laparoskopiu, pacient je zvyčajne krátko práceneschopný a môže sa tak rýchlo vrátiť do pracovného procesu, redukujú sa aj finančné náklady na liečbu, v neposlednom rade môžeme hovoriť o pozitívnom psychologickom efekte liečby v nenemocničnom prostredí. Medzi ošetrenia jednodňovej chirurgie by sme mohli zaradiť bandáž.

Tieto centrá zväčša majú najmodernejšie technologické vybavenie a operačné sály. Pracuje v nich odborný tím lekárov a sestier s bohatými skúsenosťami často i zo zahraničia, takže by mali byť pre vás zárukou, že budete v najlepších rukách a zaručiť vám spokojnosť. Medzi zákroky jednodňovej chirurgie určite nepatrí liposukcia, aj keď si to mnohí myslia, rovnako ako sa domnievajú, že ňou možno vyliečiť obezitu, ale v tom sa veľmi mýlia. Tú by sme mohli zaradiť medzi zákroky plastickej chirurgie. Je to odsávanie podkožného tuku pomocou zvláštnych kanýl, ktoré sú napojené na podtlakovú hadicu a kalibrovaný valec, slúžiaci na meranie kvality a množstva podkožného tuku.

 

 
 

Pridajte komentár:

 
 
 

 

Sme na Facebooku!